Rektor

Mattias Ravander, Rektor

Kjärstin Öhman, Rektor

Meet Our Teachers

Anton Eliasson

1st Grade

Felix Jörlén

4th Grade

Albert Larsson

2nd Grade

Erika Garcia

3rd Grade

Gina Clemes

5th Grade

Ingrid Jonsson

6th Grade

Rektor
Kjarstin.jpg

Kjärstin Öhman

Personal

Albert.jpg
Albert Larsson

Engelsklärare

albert@friskolanvg.se

Gina.jpg
Gina Clemes

Matematiklärare

gina@friskolanvg.se

Maria.jpg
Maria Brolin

Svensklärare

maria@friskolanvg.se

Rickard.jpg
Rickard Eriksson

Musik och So-lärare

rickard@friskolanvg.se

Joel.jpg
Joel Bergström

Spanskalärare

joel@friskolanvg.se

Viktor Elderby

So- och idrottslärare

viktor@friskolanvg.se

Sara.jpg
Anders Malm.jpg
Sara Lindström

No-lärare och pedagogisk resurs 

sara@friskolanvg.se

Anders Malm

Bild- och slöjdlärare

anders@friskolanvg.se

Lotta Malmström

Engelsklärare

lotta@friskolanvg.se

Ulla Gredemyr

Simon Östberg

Pedagogisk resurs och arbetar i

slussen

ulla@friskolanvg.se

IT-administratör och resurs

simon@friskolanvg.se

Ingrid.jpg
Ingrid Jonsson

Elevhälsan

Birgitta.jpg
Birgitta Landgren
Roger Edäng
Ulla Tjernell

Speciallärare och Specialpedagog

Marianne Sköld

Skolläkare

Eva Ahlbom Jonasson

Skolpsykolog