Rektor

Mattias Ravander, Rektor

Kjärstin Öhman, Rektor

Meet Our Teachers

Anton Eliasson

1st Grade

Felix Jörlén

4th Grade

Albert Larsson

2nd Grade

Erika Garcia

3rd Grade

Gina Clemes

5th Grade

Ingrid Jonsson

6th Grade

Rektor
Joel.jpg

Joel Bergström

Personal

Albert.jpg
Albert Larsson

Engelsklärare

albert@friskolanvg.se

Gina.jpg
Gina Clemes

Matematiklärare

gina@friskolanvg.se

Sandra Ljung

Svensk-lärare

sandra@friskolanvg.se

Rickard.jpg
Rickard Eriksson

Musik och So-lärare

rickard@friskolanvg.se

Joel.jpg
Joel Bergström

Spanskalärare

joel@friskolanvg.se

elderby.jpg
Viktor Elderby

So- och idrottslärare

viktor@friskolanvg.se

Sara.jpg
Anders Malm.jpg
Sara Lindström

Matematik, No-lärare och pedagogisk resurs 

sara@friskolanvg.se

Anders Malm

Bild- och slöjdlärare

anders@friskolanvg.se

Lotta Malmström

Engelsk-lärare

lotta@friskolanvg.se

Ulla Gredemyr

Simon Östberg

Pedagogisk resurs och arbetar i

slussen

ulla@friskolanvg.se

IT-administratör och resurs

simon@friskolanvg.se

Ulrika Wängman

Slöjd-lärare

ulrika@friskolanvg.se

Fredrik Alpi

Fransk-lärare

fredrik@friskolanvg.se

Jonnie Hedqvist
Ingrid.jpg
Ingrid Jonsson

Elevhälsan

Birgitta.jpg
Birgitta Landgren
Roger Edäng
Ulla Tjernell

Speciallärare och Specialpedagog

Marianne Sköld

Skolläkare

Eva Ahlbom Jonasson

Skolpsykolog