top of page

Synpunkter på vår verksamhet

Vi vill gärna veta vad du tycker om Friskolan Vintergatans verksamhet och välkomnar dina synpunkter, såväl positiva som negativa. Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn har synpunkter kring något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för skolans utveckling och kvalitetsarbete att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.
 

Följande är Friskolan Vintergatans rutiner för klagomålshantering:

1. Kontakta verksamheten

Har du synpunkter eller klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till ansvarig mentor eller undervisande lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt. 

2. Kontakta rektor

Kontakta rektor angående dina synpunkter eller klagomål. Om du efter samtalet fortfarande inte känner dig rätt bemött kan du kontakta huvudmannen.

 

Rektor: Malin Eidin, 010-4440490

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen genom att kontakta ordförande i Friskolan Vintergatans styrelse. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur dina synpunkter eller problem har hanterats av rektor. 

 

Huvudman: Albert Larsson, 010-4440482

Hur lämnar jag synpunkter?

Du kan lämna dina synpunkter eller klagomål muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym, men om du vill ha återkoppling behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till samtlig personal på skolans hemsida.

 

Har du inte möjlighet att lämna dina synpunkter digitalt går det också bra att skicka dem med post till följande adress: 

 

Friskolan Vintergatan Ekonomisk Förening

Boställsgatan 5

82732 Ljusdal

Klart! Meddelandet mottaget.

bottom of page