top of page

Ansökan om ledighet för aktivitet i Ljusdals Kulturskola

Här hittar du blanketten för ledighetsansökan

Fyll i blanketten och lämna till din mentor

Skollagen 7 kap § 18


En elev i en skolform som avses i § 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
 

Elev som beviljas ledighet förutsätts i möjligaste mån inhämta nödvändiga kunskaper som eleven går miste om under sin ledighet.

 

Samråd skall ske mellan vårdnadshavare, elev och mentor. Dina personuppgifter används för att behandla ansökan om ledighet. Hanteringen sker enligt personuppgiftslagen (PUL)

bottom of page