top of page

Ledighetsansökan

Ska du resa eller behöver du bara få beviljat ledighet? Tänk på att mentorerna får bevilja max 10 dagar per läsår.

Här hittar du blanketten för ledighetsansökan

Fyll i blanketten och lämna till din mentor

-

Skollagen 7 kap § 18


En elev i en skolform som avses i § 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
 

Elev som beviljas ledighet förutsätts i möjligaste mån inhämta nödvändiga kunskaper som eleven går miste om under sin ledighet.

 

Samråd skall ske mellan vårdnadshavare, elev och mentor. Dina personuppgifter används för att behandla ansökan om ledighet. Hanteringen sker enligt personuppgiftslagen (PUL)

bottom of page